Mūsų prioritetas - saugumas.

Privalumai

  • 24/7 servisas
  • Įrengiame tik sertifikuotą įrangą
  • Kvalifikuoti darbuotojai
  • Garantija ir techninis aptarnavimas
  • Elektros instaliacijos įrengimas ir remontas

Istorija

UAB “Gauduva” buvo įsteigta 1997m. gruodžio 4d. Jos veikla tapo visų rūšių techninių priemonių instaliacija. Todėl vienas iš firmos privalumų – visus klausimus spręsti kompleksiškai, įdiegti visas technines priemones objekto kontrolei vykdyti (įeigos kontrolės, vaizdo apžvalgos, apsauginės signalizacijos, perimetro apsaugos, darbo laiko kontrolės sistemas ir taip toliau), užtikrinti šių sistemų veikimą ir techninį aptarnavimą ištisą parą. Budintys technikai, bet kuriuo paros laiku sutvarkys sistemos gedimą. 2001m. firma “Gauduva” gavo atestatą Nr.1812, kuriuo suteikta teisė atlikti būsto, viešosios paskirties, pramonės, gamybos, ūkinės veiklos statinių gaisrinės ir apsauginės signalizacijos bei vaizdo stebėjimo sistemų projektavimo ir montavimo darbus ypatingos svarbos statybos objektuose.
Nuo 2020 sausio 15 dienos nauja veikla:
Elektros instaliacijos iki 1 kV montavimas, įrengimas
Elektros tiekimo ir paskirstymo prietaisų įrengimas
Vidaus elektros tinklų įrengimas, montavimas
Išorės elektros tinklų įrengimas, montavimas
Žaibosaugos įrengimas, montavimas
Apsaugos nuo viršįtampių įrengimas, montavimas
Kiemo vartų automatikos montavimas ir pajungimas
LED apšvietimo įrengimas

Paslaugos

Mūsų teikiamos paslaugos

Vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas

Įeigos sistemų įrengimas

Elektros instaliacijos įrengimas

Įsibrovimo signalizacijos sistemų įrengimas

Gaisro aptikimo signalizacijos sistemų įrengimas

Kompiuterių ir telefono tinklų įrengimas

Klientai
Kontaktai

Susisiekite su mumis

UAB Gauduva
Adresas: Radviliškio 66b, Šiauliai, LT-76366

Direktorius
Edvardas Sirutis
Tel.: 8 41 552923,
Mob.: +370 686 73316

Technikos direktorius
Kęstutis Bukantis
Mob.: +370 687 45725

Dokumentai

SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ SAULĖS ELEKTRINĖMS ĮSIRENGTI

Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?
• Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
• Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?
• Įranga turi būti nauja (nenaudota);
• Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
• Įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
Kada patirto išlaidos yra tinkamos finansuoti?
• Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų (pvz. 2020 m. jei registracijos formą planuojate teikti kitais metais) sausio 1 d., tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama.
• Įrangą galite įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar jūsų projektas bus finansuojamas.
Koks paramos dydis?
322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?
• Sulaukti, kada www.apva.lt bus paskelbtas kvietimas teikti registracijos formas
• Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA;
• APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Kvietimai ir registracijos formos skelbiamos apvis.apva.lt
Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?
• Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
• Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;
• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);
• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);
• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?
1. Pagal elektrinės įrengimo būdą:
1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
1.2. ant žemės – žemesnis balas.
2. Pagal inverterio galią:
2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
• 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
• sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.